درباره مشارکت و فروش

2246 متر مساحت و طول بر 91 متر

پروژه سه بر میباشد

قیمت برای فروش 40 درصد متری 200 میلیون تومان

پهنه R122 

قابلیت تغییر پهنه بصورت اداری ، تجاری و مسکونی 

نقشه و دسترسی‌های پروژه

map