درباره مشارکت در ساخت در منطقه 2 ، سعادت آباد

مساحت 3750 متر با طول بر 50 

پهنهR122 

قابلیت دریافت جواز 9 طبقه

نقشه و دسترسی‌های پروژه

map

درباره سازنده

سازنده بنام

آماده برای جذب سازنده بنام از منطقه 1 و 2