خانه های قدیم ،خانه های امروز، خانه های آینه ( قسمت اول)

خانه های قدیم ،خانه های امروز، خانه های آینه ( قسمت اول)

با اینکه این معماران و سازندگان دوره های علمی و آکادمیک را ندیده و نگذرانده بودند ، مع الوصف چنان به زوایای ساخت و ساز مشرف بودند که کنترل سرمایش و گرمایش از لزومات بنا میبوده است . حتی با احداث و در نظر گرفتن بادگیر های اساسی در ساختمان ایجاد کوران میکرند و یا با ساخت سردابهای کارساز برای هر خانه سردخانه یا محل نکهداری مواد غذائی را ایجاد میکردند .

خانه هائی که سالیان سال معروف میشده به نام معمار و سازنده اش و بالطبع خدا بیامرزهائی را نیز به دنبال داشت . جدا از عملکرد ساختمان سازی به طور غیر مستقیم یا محسوس به امر تدریس یا انتقال تجربیات خود نیز بودند . به طوریکه به تدریج مباحث تئوریک و عملیاتی به صورت آکادمیک در دانشگاه ها صورت پذیرفت . هر مبحثی منجر به خروجی اساتیدی در هر حوزه ای گشت مثل متخصص فونداسیون ، یا متخصص لوله کشی یا برق کشی ، و به همین نحو ترسیم کارها ونقشه کشها پدیدار شدند و به موازات آنها هم ابزار الات مدرن عملکرد آنها را پوشش میداد . در مجموع کاری که برای ساخت یک پیکره ساختمانی توسط یکی دو استاد با کمک دو سه تا کارگر ساختمانی اجرا میشد به مرور در دل شرکتهای بزرگ ساختمانی با کلی پرسنل با مدارج دانشگاهی یا رزومه های وزین اجرا میشد . خب برخی از پروژه ها ارزنده بودند و تا سالیانی سر به آسمان میخراشیدند و ام برخی هم با اینکه نام مهر را با خود حمل میکردند اما کمال بی مهری را با طالبین نیازمندشان که حسرت یک چهار دیواری را عمری بر سر دل میکشیدند ، بنا میگذاشتند ! چنانچه باید نام آنها را با تلخی تغییر میدادند و میگذاشتند ( مجتمع های پفکی )  !

به هر حال منظور از بی مرامی مهندسین و مشاوران نالایق نیست منظور اینه که دوره و زمانه عجیب و غریبی شده ! معلوم نیست بشر با کمک تکنولوژی کجا میرود و چگونه فن آوریهای روز سلایق مردم را به سخره گرفته است . حالا باید گفت کجایند آن معماران چیره دست و مومن ؟ کجایند آن سازندگان که زمین را چون به سجده میگرفتند پس به احترام آن هم که شده خانه ای بنا میکردند که زمین را هم خرسند میکرد و در ادامه با کمک مباحث آکادمیک افراد بیشماری وارد ساخت و ساز شدند اما امروزه بشر به کجا میرود با این سرعت تکنولوژی ؟ وقتی میگوئیم تکنولوژی سلایق را به سخره گرفته بیهوده نبافتیم . 


ادامه در قسمت آینده 
به ماملک بامیلوکس تکیه دهید

0 نظر ثبت شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عکس خوانده نمی شود