درآمدی بر دعوای تخلیه ملک

درآمدی بر دعوای تخلیه ملک

به طور اختصار می توان گفت منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف مال وجود نداشته است در حالی که در دعوای تخلیه در گذشته یک رابطه حقوقی (قرارداد) در مورد موضوع مورد دعوا میان طرفین وجود داشته و شروع تصرف خوانده مجاز و قانونی بوده لیکن ادامه تصرفات او از سوی خواهان غیر قانونی تلقی شده است.به معنای دیگر به هردلیل قرارداد سابق دیگر به حیات خود ادامه نداده و مالک به ادامه تصرف خوانده رضایت ندارد.

برای درک بهتر این تفاوت به عنوان مثال می توان گفت: ملکی برای مدت یکسال اجاره داده شده است و حال مالک مدعی انقضا یا فسخ قرارداد اجاره می باشد و درخواست توقف تصرفات و اعاده ملک به خود را دارد و در واقع راضی به ادامه تصرف متصرف یا همان مستاجر سابق نیست. همانطور که ملاحظه شد در این جا خواهان به قانونی بودن شروع تصرفات خوانده اقرار دارد اما بقای این تصرفات را غیر قانونی می داند.در این حالت مالک به عنوان خواهان رفع تصرف متصرف می بایست در محکمه صالح طرح دعوای تخلیه و نه خلع ید نماید که موفقیت در این دعوا نیازمند آگاهی به قوانین و مقررات و آشنایی به روند حاکم بر این دسته از دعاوی می باشد که این امر ضرورت کمک گرفتن از دانش وکیلی متخصص را نمایان می نماید.

0 نظر ثبت شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عکس خوانده نمی شود