{titile}
درامدی بر فروش مال مشاع در معاملات ساختمان
هرچند موضوع این نوشته، بررسی فروش مال مشاع در رویه دادگاها می باشد .لیکن به جهت اهمیت دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی و ارتباط مستقیم با دعوای فروش مال مشاعی، به بررسی هر دو خواهیم پرداخت. […]
مطالعه: در 6 دقیقه
{titile}
درآمدی بر دعوای تخلیه ملک
در ابتدا باید گفت بین دعوای تخلیه و دعوای خلع ید تفاوت های ظریفی وجود دارد بنابراین شناخت مبنای تمایز این دو دعوا ضروری و مهم به نظر می رسد. […]
مطالعه: در 4 دقیقه
{titile}
چگونه بازاریابی را شروع کنیم؟
در این مقاله به چند راه ساده ولی بسیار کارآمد که شاید شما در کسب و کار خود آن را نادیده گرفته اید اشاره خواهیم کرد که اولین قدم آن تحقیقات بازار است . […]
مطالعه: در 6 دقیقه
{titile}
بازاریابی چگونست و با چه مواردی سر و کار دارد؟
اجزا بازاریابی با مواردی از قبیل بازار ، شرکت و رقبا سر و کار دارد […]
مطالعه: در 6 دقیقه
{titile}
سنجش بازدهی بازاریابی
برای ارزیابی راندمان تبلیغات و بازاریابی، می‌بایست از 4 شاخصه برای اندازه‌گیری وضعیت استفاده نمود: […]
مطالعه: در 5 دقیقه