{titile}
خانه های ماندگار(قسمت سوم)
برادران قرینه ای ! یکی از شاخصه های نان حلال از دل خاک خوردن ، داشتن مرام و مسلک انسانیست . چه کسانی ناکس شدند و به خاطر مشتی خاک شر زمین پاپیچشان شد ! چه خونهائی بر دل زمین ریخته شد تا شالوده و فونداسیون کاخی به نا حق خود را به آسمان برساند . […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
خانه های ماندگار(قسمت دوم)
خانه مقدم زیبا روئی در بین بناها ! در شمارهای قبلی به چند خانه ساخته شده توسط معمارو سازنده خلاق مرحوم لرزاده پرداختیم اما در این فرصت نگاهی به خانه مقدم میاندازیم . […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
خانه های ماندگار(قسمت اول)
خانه های ماندگار آرزوی بشریت نان و مسکن بوده و خواهد بود . حتی مسکن ور الویت نیاز و آرزوشه ! این جماعت معتقدند آگه پاره آجر هم بخوریم سیر میشیم اما خونه رو باید داشته باشیم ! […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
معماری هنرمند و بین المللی در خانه ما !(قسمت دوم)
حجم مکعبی بنا در پلان در یک عقب نشینی پر معنا ، که ورودی های بنا را مشخص میکند به دو مستطیل تفکیک شده که بوسیله پلکانی چوبی از یکدیگر از هم منفک میشوند . یکی از مستطیلها در طبقه همکف ، قسمت نشیمن اصلی را در بر گرفته و ارتفاع آن به اندازه دو طبقه میباشد . […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
معماری هنرمند و بین المللی در خانه ما !(قسمت اول)
شاید مناسب به جائی باشد تا این شماره به بهانه حضور معمار و طراح خلاق در ایران ، به بیوگرافی و نگاهش به ساخت بناهای متفاوت بپردازیم . این معمار خلاق کسی نیست جز ( لوئی کان ) که در سال 1901 در استونی متولد شد . […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
یادت به خیر استاد تیشه به دست !(قسمت دوم)
شخصیت عارف مسلک لرزاده نام پدراستاد لرزاده ، محمد خان معمار بود ، معروف است که در زمان تنظیم شناسنامه ، پدر وی که فردی ساده دل و به اصطلاح عامیانه ( لرمسلک ) بود و همچنین هیچ تمایلی نداشت تا واژه خان به عنوان شهرت در نامش دیده شود ، نام لرزاده را برای خود برگزید . […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
یادت به خیر استاد تیشه به دست !(قسمت اول)
در هر دوره ای در جهان اساتیدی بودند که با ساخت بناهای باشکوه و خیره کننده ، علاوه بر ایجاد تحکیم بنا که چند صد سال قدمت را با خودش به همراه می آورد ، زیبائی شگفت آوری را چون یک تابلوی نقاشی ، خود را در نزد مخاطب به رخ میکشید . […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
نگاهی به ویلای ساوا ( یادگار لو کور بوزیه ) (قسمت دوم)
در پایان قسمت اول گزارش در محل ساخت و استقرار ویلای ساوا و مطرح کردن پنج نظریه معمار خلاق ، با آنتراکتی به قسمت دوم آمدیم و حالا ادامه گزارش : محل ساختمان با اینکه در منطقه مشجر قرار گرفته بود اما ، معمار خلاق هیچ تلاشی برای در جهت خلق وحدت و حفظ هارمونی میان زمین و ساختمان نکرده و برای رسیدن به […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
نگاهی به ویلای ساوا ( یادگار لوکوربوزیه ) (قسمت اول)
از اثرات مهیب جنگ ، تخریب آثار ارزشمند ساخته دست بشره ! یکی از ویژگی های جنگ نابودی خشک و تره . مانند تخریب یکی از خانه های فابل اعتنائی که به دست مهندس ، معمار برجسته ( لوکوربوزیه ) که به ( ویلای ساوا ) نامگذاری شده بود . این ویلا درطی چنگ آسیب جدی دید و بعد از جنگ تبدیل به انبار علوفه و کاه شد ! […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
مرز بازسازی و ساخت و ساز کجاست؟(قسمت سوم)
برای حفظ منافع ملی ، ساختمانهای اصولی باید ساخت . برای اینکه به عمر مفید هر ملکی ، سالیان بیشتری افزود ، باید نگاهی اصولی به قوانین ساخت و سازداشت . به کیفیت زمین و خاک به نوع نقشه و طراحی ، به کیفیت مواد و مصالح ساختمانی و همینطور ، دقت و حساسیت به ساخت . […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
مرز بازسازی و ساخت و ساز کجاست؟(قسمت دوم)
مرز بازسازی و محدودیت ساخت و ساز! در قسمت قبلی رسیدیم به آنجا که کامیونتهای تخلیه نخاله های ساختمانی برای سهم بیشتر بار خود را هر جائی که مناسب میدیدند تخلیه کرده و برای سهم بعدی به سرعت برگشته و در صف میایستادند غافل از اینکه نخاله ها در دل شب از دید عموم پنهان بوده و تا سپیده صبح منتظر بودند تا […]
مطالعه: 5 دقیقه
{titile}
مرز بازسازی و ساخت و ساز کجاست؟
یکی از فعالیتهای قابل توجه در حوزه خانه و آپارتمان ، یا بهتر و گسترده تر بگوئیم ملک در هر شکلش ، بازسازی آنهاست . اینکه بدانیم که ملک ما چه موقع نیاز به بازسازی داره ، خیلی مهمه ! آیا وقتی که پول غیر قابل تعریفی یا باد آورده ای بهمون رسیده ؟ یا برای تنوع و تفنن و صرفا اینکه موقعیت فعلی آن دلمون رو […]
مطالعه: 5 دقیقه
Template not found: /templates/Blog/navigation.tpl