آخرین اخبار

اخباری از آب و خاک و زمین
به راستی این همه هرج و مرج فقط و فقط به خاطر ندونم کاری بشره ! این موجود دو پا چنان نظم جهانی رو به
مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

تحولات بازار

یار در خانه و ما گرد جهان ( قسمت سوم)
یار در خانه و ما گرد جهان ( قسمت سوم)
  واقعا چه تعداد از این اماکن چندش آور در محلات شهری وجود دارد ؟ وجود دارند و حتی میشود گفت قابل […]
مطالعه: 5 دقیقه دقیقه
یار در خانه و ما گرد جهان ( قسمت دوم)
یار در خانه و ما گرد جهان ( قسمت دوم)
  راه کار و چاره چیست ؟! خب واقعا چه باید کرد آیا قانون جلوی رفع این مشکل را گرفته است ؟ یا باید […]
مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

معماری در خانه

خانه های ماندگار(قسمت سوم)

برادران قرینه ای ! یکی از شاخصه های نان حلال از دل خاک خوردن ، داشتن مرام و مسلک انسانیست . چه

مطالعه: 5 دقیقه دقیقه
خانه های ماندگار(قسمت سوم)
خانه های ماندگار(قسمت دوم)
خانه های ماندگار(قسمت دوم)
مطالعه: 5 دقیقه دقیقه
خانه های ماندگار(قسمت اول)
خانه های ماندگار(قسمت اول)
مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

دکوراسیون منزل

خانه بدون کتابخانه ، چون جسم بدون روح (قسمت چهارم)
خانه بدون کتابخانه ، چون جسم بدون روح (قسمت چهارم)
اما اگر ما هم بخواهیم از موقعیت و نگاه تجمل گرائی آنها در امر طراحی و ساخت کتابخانه پیروی کنیم
مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

فناوری نوین ساختمان

لورم ایپسوم
خانه های قدیم ،خانه های امروز، خانه های آینده ( قسمت دوم )
امروزه مسیررفاه برای بشر کمی به جاده خاکی زده . یواش یواش تعریف ساخت ساختمانی در حال تغییر است .
مطالعه: 5 دقیقه دقیقه